Ukončení podpory pilotního projektu KPI2.0 ZDARMA

Po více než 4 letech bezchybného provozování pilotního projektu KPI2.0 ukončujeme jeho podporu. Ale život jde dál...

Systém prokázal svou perfektní funkčnost, servíroval data bez přestávky a jediného výpadku více než 4 roky. Vydělal svým uživatelům v řádu stovek až milionů korun.

Celý projekt byl odstartován v červenci roku 2019 jako pilotní projekt, na kterém se měly testovat další technologie a praktičnost využití tohoto nástroje. Záměrem bylo vytvořit modulární systém, ze kterého se mohou uživatelé učit, co ve skutečnosti ve výrobním procesu opravdu potřebují.

Tento systém byl velkým zdrojem inspirace pro další projekty. Za což mu patří veliký dík. Inspiroval vznik několika projektů jako například:

Hlavním přínosem tohoto systému pro uživatele, bylo bezchybné vyhledávání výkresů, bez překlepů. Sběr dat o pozici výrobní zakázky v rámci výrobního procesu. Zvýšení rychlosti a prostupnosti výrobního porcesu a nakonec to hlavní: zvýšení kvality.

Systém ověřoval uživatele pomocí zaměstnaneckých RFID čipů (či vstupních kartet), dle čárových či QR kódů identifikoval zakázky a zobrazoval kromě výkresů i dodatečné informace o zakázkách. Vedení společnosti vždy tak mělo k dispozici informaci KDY, KDE, KDO a NA-ČEM pracoval.

Dalším přínosem tohoto nástroje bylo poskytnutí informací výrobním manažerům pomocí online reportů tak, že bylo možné dosahovat běžně 100% OTD (OnTimeDelivery, chcete-li OnTimeDeparture).

Jedna z menších výhod, ale jak se v čase ukázalo, dost podstatnou pro zaměstnance, byla distribuce centrálního času - tak zvaného Kapitánského.

Vzhledem k tomu, že udržování tohoto systému ZDARMA bylo dlouhodobě nerentabilní, rozhodli jsme se s těžkým srdcem, tento projekt 21.9.2023 ukončit. Systém bude do budoucna nahrazen systémem VIS9®Plant PRO, který shrnuje všechny získané zkušenosti do jednoho celku.

Nyní je možné objednat externí servisní podporu KPI2.0 u firmy Mac'nPC, s.r.o..