Loxone v průmyslu

Každý, kdo zná řešení Loxone moc dobře ví, že je tento systém navržen pro řízení chytré domácnosti chcete-li smarthouse.

Jenže, co dělá Loxone v průmyslu? Odpověď je jednoduchá. Tento stroj mimo jiné umí také sbírat stavy bezpotenciálových vstupů a velmi jednoduše je odeslat jako volání webové stránky. Startuje v řádu sekund a nevyžaduje aktualizace. Implementace je velmi jednoduchá: Miniserver, zdroj, a pár drátů. Pro průmysl prostě perfektní řešení.

Starší, ale často i některé moderní stroje vůbec nepočítají s tím, že by snad někdo chtěl datově monitorovat, co se s nimi děje a co právě dělají. Hlavní přidanou hodnotou tohoto řešení, je kromě jednoduchosti také rychlost, ale nejen pro zprovoznění, ale také rychlost odezvy na změny stavů strojů. Pokud by bylo zapotřebí monitorovat další veličiny, jako jsou odběry energií či jiných médií, tlaku, teplot a podobně, je vše v podstatě připraveno. Stačí nepatrné rozšíření a tato jednotka pomalu může převzít i řízení stroje. Protože kromě hlídání stavů, umí také i zmáčknout kdejaké tlačítko, rozsvítit světlo, či zapnout dodatečné chlazení nebo vytápění.

Nakonec toto vše lze monitorovat jako jednou farmu, vizualizovat, ale hlavně reportovat obsluze a podpořit tak komunikaci obsluhy se strojem.


Na tomto obrázku vidíte kompletní zapojení Loxone v průmyslových Laserech TRUMPF.

Jistě si všimnete divné černé krabičky vedle zdroje pro Loxone. To je baterie. Jednoduše jsme chtěli zaznamenat i stav, kdy nám někdo vypne stroj či dosjde k výpadku napájení. Celá sítová topologie je pochopitelně zálohována, takže data se bez problému uloží.


Jak vidíte, program v Loxone je více než jednoduchý.

Pro případ redundance byly nastaveny dva virtuální výstupy. Každý na jiný VIS9® server. V tomto řešení se jeden používá jako hlavní a řídící pro všechny qScreen obrazovky ve firmě, a druhý plní funkci zálohy a zároveň servíruje výkresovou dokumentaci přibližně 10.000x denně, přičemž zpracuje přibližně 250.000 nejrůznějších požadavků mezi kterými jsou právě události odeslané Loxone.

Sejmuté binární stavy jsou následně přepočítány do dekadické soustavy, které jsou následně odeslány na zmíněné servery.

Toto řešení rozpoznává v řádu milisekund 256 stavů z čehož nejdůležitější jsou tyto:

V současnosti s Loxone připravujeme řešení válečkové dráhy s automatickým posunem, a pochopitelně se zachytáváním stavů. Na tom je nejlepší, že se za další zařízení ve VIS9® neplatí žádná licence. Další zařízení, tedy dráha se prostě přidá a už víme, co se děje.