Dnes 30.listopadu 2022 jsme zprovoznili monitorovací komunikaci pro sběr dat o vytížení mezi systémem VIS9® a CNC Laserem Mazak Optiplex Fiber III pro jejich okamžité zobrazení operátorovi a pozdější analýzu.

VIS9® si odedneška rozumí s CNC stroji značky Mazak

Novinkou tohoto řešení je, že komunikace se strojem probíhá na monitorovací SmartTV, která tedy zároveň zobrazuje produkční data, a zároveň je sbírá. Tato technologie pracuje ve VIS9® prostřednictvím podsystému qScreen. Díky této architektuře, je řešení extrémně levné a jednoduché.

Stejně jako to bylo v případě strojů TRUMPF a robota ABB, zákazník požadoval, aby bylo možné sledovat jednoduše vytížení strojů a zobrazovat tyto informace ihned operátorovi stroje. Operátor si tak může lépe plánovat přestávky a zůstat tak bdělý a ostražitý.


Mazak Optiplex 3015 Fiber III

Stroje Mazak sice neumožňují odesílání diagnostických dat při jejich změně, ale na druhou stranu dokáží na požádání poskytovat daleko komplexnější a přesnější údaje o svém stavu.

A to nejlepší nakonec

Díky této technologii, umí VIS9® monitorovat téměř každý stroj značky Mazak, včetně velice kvalitních obráběcích strojů.

Tímto řešením pro nás vzniká závazek, integrovat do VIS9® stabilní prvek, kdy bude možné výkon smartTV využívat také pro jiné účely než pro pouhé zobrazování grafiky a přehrávání zvuku. O přidání této funkčnosti stabilně do VIS9® Vás budeme informavat zde na stránkách časopisu VISDOM.CZ.